Quy trình chế biến cao su RSS1?

05/12/2014
Quy trình chế biến cao su RSS1?
Cao su tờ xông khói phân loại cấp hạng được áp dụng là tính sạch sẽ, màu sắc và tính không mang những khuyết tật như bọt khí mà có thể thấy bằng mắt thường. Yếu tố quan trọng trong chế biến cao su RSS chất lượng tốt là đảm bảo mức độ tinh. Một sự cung cấp nước đủ sạch là cần thiết cho sự pha loãng latex và để rữa trong thời gian tạo tờ cao su
 Latex càng được thu gom càng sớm càng tốt để tránh mủ tạo đông sớm và cũng có thể dùng chất chống đông phổ biến là sulfit natri (Na2SO3). Liều lượng có thể thay đổi tùy theo từng điều kiện nhưng không vượt quá 0.05% đối với cao su khô. Sự đánh dông có thể sử dụng đông tụ thành từng khối riêng lẽ như thùng đánh đông hay đánh đông thành tờ liên tục.
Latex khi về nhà máy phải lấy mẫu kiểm tra DRC nguyên liệu ;có nhiều phương pháp kiểm tra nhưng hiện nay phương pháp phổ biến là kiểm tra nhanh TSC dùng bảng quy đổi ra DRC
 
Phân hạng tờ xông khói được thực hiện bằng phương pháp ngoại quan:
     + Loại RSS 1: Không có bọt, không bụi, không vết dơ.
     + Loại RSS 2: Và bọt nhỏ, không bụi, không vết dơ.
     + Loại RSS 3,4,5: Số bọt nhiều nhưng không bụi. không vết dơ.
 
   * Ứng dụng
 Với điều kiện và phương pháp chế biến đặc trưng, cao su RSS được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật như làm mặt lốp ôtô ; RSS tạo thành tờ nên cường lực kéo đứt rất cao, ít bị lã hoá hơn cao su cốm rất thích hợp cho các sản phẩm đòi hỏi tính kháng đứt cao, kháng mòn, cũng như độ cúng cao

 
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Sưu tầm từ Internet