Sự ra đời của quá trình lưu hóa cao su?

05/12/2014
Sự ra đời của quá trình lưu hóa cao su?
Nhà khoa học Mỹ Charles Goodyear đã dành một thập niên của đời mình để tìm cách làm cho cao su dễ sử dụng hơn và có khả năng chống nóng, lạnh.
 Tuy nhiên, những nghiên cứu của ông đều thất bại. Cho đến một ngày, ông tình cờ đổ hỗn hợp cao su, lưu huỳnh và chì vào một lò nóng. Dưới nhiệt độ cao, cao su nóng chảy song không bị hủy hoại. Khi quá trình này kết thúc, Goodyear nhận thấy hỗn hợp đã đông cứng song vẫn còn có ích.
 
 
Từ phát hiện này của ông, vô số sản phẩm cao su lưu hóa ra đời và được sử dụng ở khắp mọi nơi.
 
Huy Hoàng Minh Co.,ltd
Sưu tầm từ Internet