Cấu tạo hóa học của mủ cao su?

11/12/2014
Cấu tạo hóa học của mủ cao su?
Cấu tạo hóa học của mủ cao su là polyisopren - polyme của isopren
 Về mặt hóa học, cao su thiên nhiên là polyisopren - polyme của isopren.
 
 
Mạch đại phân tử của cao su thiên nhiên được hình thành từ các mắt xích isopren đồng phân cis liên kết với nhau ở vị trí 1,4.
 
 
Ngoài đồng phân cis 1,4, trong cao su thiên nhiên còn có khoảng 2% mắt xích liên kết với nhau ở vị trí 3,4.
 
Có cấu tạo tương tự với cao su thiên nhiên, nhựa cây Gutapertra được hình thành từ polyme của isopren đồng phân trans 1,4.
Sưu tầm từ Internet