Cao su thiên nhiên xuất khẩu: Tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2017

17/03/2017
Cao su thiên nhiên xuất khẩu: Tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2017
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 02/2017 ước đạt 90.486 tấn với giá trị khoảng 192,5 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 2.127 USD/tấn.
 So với tháng trước (01/2017), xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 3,1% về lượng, tăng 7,3% về giá trị với giá xuất khẩu bình quân tăng 10,7%.
Trong 2 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 183.891 tấn với giá trị khoảng 371,9 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 2.023 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 2 tháng đầu năm tăng 27,6% về lượng, tăng 130,4% về giá trị, do giá tăng 80,5%.
Chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 02/2017 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 41.302 tấn, chiếm 45,6% về lượng (trong đó, hơn 99% xuất sang Trung Quốc), trị giá 90,8 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 14.059 tấn (15,5%), tăng 36% về lượng so với tháng trước. SVR 10 đạt 7.138 tấn (7,9%) tăng 22% về lượng so với tháng trước.
Trong 2 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 121.498 tấn, chiếm 66,1% tổng lượng xuất khẩu (tăng 56,9% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 251,5 triệu USD (tăng 192,4% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 8.125 tấn, chiếm 4,4% tổng lượng xuất khẩu (giảm 4,2% so với cùng kỳ 2016) và Hoa Kỳ đạt 7.816 tấn, chiếm 4,3% (tăng 33,2% ).
Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2017 (% theo lượng)
Hoàng Minh
hiep hoi cao su