Bệnh khô ngọn cây cao su

31/10/2016
Bệnh  khô ngọn cây cao su
Triệu chứng: Chồi bị rụng lá, có những đốm nấu đến đen trên vỏ còn xanh. Sau đó lây lan xuống dưới và phần bị nhiễm chết khô. Nếu vết bệnh không được xử lý có thể gây chết chồi hoặc toàn bộ cây.
Phòng Trị: Khi cây bị bệnh, cưa dưới vết bệnh 10-20cm dùng vaseline bôi một lớp mỏng tại vị trí cắt. Nếu chồi đã hoá nâu dùng dung dịch nước vôi 5% quét toàn bộ thân để tránh sự xâm nhập của nấm bệnh và nhiệt độ.
Hoàng Minh
sieu tầm