Bệnh héo đen đầu lá cây cao su

31/10/2016
Bệnh héo đen đầu lá cây cao su
Bệnh này xảy ra nhiều vào mùa mưa. Bệnh gây hại cho lá non và chồi non có thể dẫn đến chết chồi, chết ngọn. Bệnh gây rụng lá non dưới 2 tuần tuổi, lá già không rụng thì méo mó, mặt lá ghồ ghề, bệnh gây khô ngọn, khô cành từng phần hoặc cả cây.
 Phòng Trị : Để phòng ngừa bệnh này, ta sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun lên lá non: Carbendazim 500FL nồng độ 0,2%, Anvil 5SC 7 đến 10 ngày 1 lần.
Hoàng Minh
siêu tầm