Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 07/01/2019

07/01/2019
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 07/01/2019
Cao su Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, gia cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, gia cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/19 180.1 +4.1 2.33 112 182.1 178.3 178.3 176 2196
04/19 180.7 +4.1 2.32 143 182.1 178 178 176.6 4241
05/19 181.3 +4.9 2.78 1592 182.3 177.8 177.9 176.4 8510

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/19 11470 +45 0.39 3240 11680 11470 11600 11425 21998
03/19 11605 +5 0.04 10 11770 11605 11730 11600 156
04/19 11795 +65 0.55 2 11795 11795 11795 11730 64
05/19 11750 +20 0.17 170888 11980 11740 11980 11730 347738
06/19 11850 +50 0.42 12 11890 11850 11880 11800 46
07/19 11965 +70 0.59 4 11965 11920 11920 11895 268
08/19 12065 -15 -0.12 0 12140 12025 12025 12080 282
09/19 12025 +10 0.08 20636 12275 12025 12250 12015 91882
10/19 12150 +135 1.12 0 12150 11880 11910 12015 30
11/19 12210 +80 0.66 30 12675 12195 12675 12130 464

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Minh Thy
Theo Giacaphe