Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 14/10/2021

14/10/2021
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 14/10/2021
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/21 208.0 -1.2 -0.58 42 228.0 188.0 206.8 208.0 394
11/21 209.5 -1.7 -0.81 25 229.5 189.5 208.3 209.5 737
12/21 212.4 -2.2 -1.04 41 232.4 192.4 213.7 212.4 996
01/22 218.1 -1.1 -0.50 139 238.1 198.1 217.6 218.1 1834
02/22 221.7 -2.4 -1.08 697 241.7 201.7 222.2 221.7 2815

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/21 13450 -100 -0.74 1032 13680 13450 13470 13550 5261
01/22 14465 -130 -0.89 179899 14665 14405 14480 14595 182014
03/22 14550 -190 -1.29 12736 14755 14500 14570 14740 11907
04/22 14595 -205 -1.39 6319 14810 14555 14620 14800 9336
05/22 14635 -95 -0.64 16615 14835 14580 14680 14730 31704

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh
Theo Giacaphe