Kỹ thuật trồng cây cao su

18/11/2014
Kỹ thuật trồng cây cao su
Kỹ thuật trồng cây cao su bao gồm nhiều yếu tố cơ bản như điều kiện sinh thái,khí hậu... Đất chuẩn bị trồng cần phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ đất màu, chống úng, chống xói mòn, có mương thoát nước và xây dựng hệ thống đường đi.
 1. Điều kiện sinh thái để trồng cây cao su
 
Đất canh tác có tầng sâu trên 1,5m không bị úng thủy, không đụng đá kết von, đá bàn, cao trình dưới 600m so mực nước biển.
 
Khí hậu có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 25-28oC, lượng mưa bình quân hằng năm 1500mm phân bố mưa từ 5-6 tháng trong năm.
 
2. Chuẩn bị đất
 
Công tác chuẩn bị đất: phải hoàn chỉnh trước vụ trồng mới trên 60 ngày, cho rà gốc, gom dọn sạch rễ, chồi sau khi cày đất.
 
Đất chuẩn bị trồng cần phải đảm bảo yêu cầu bảo vệ đất màu, chống úng, chống xói mòn, có mương thoát nước và xây dựng hệ thống đường đi.
 
3. Thiết kế hàng trồng
 
Đất dốc <50 trồng thẳng hàng theo hướng Bắc Nam
 
Đất dốc từ 50 - 200 trồng theo đường đồng mức chủ đạo
 
4. Mật độ và khoảng cách trồng cây cao su
 
Đất đỏ: 7m x 3m tương ứng với 476 cây/ha
 
Đất xám: 6m x 3m tương ứng với 555 cây/ha
 
5. Phương pháp trồng cây cao su
 
Quy cách hố trồng: 60x60x60 cm (Khoan máy hoặc đào bằng tay).
 
Sau khi đào hố để ải 15 ngày, lấp hố bằng lớp đất mặt khoảng ½ hố, bón lót 2kg phân hữu cơ vi sinh (hay 1-1,5kg phân hữu cơ vi sinh Komix) + 300 gr lân + lớp đất mặt lấp đầy hố, cắm cọc giữa hố để đánh dấu điểm trồng sau này.
 
a. Trồng cây bầu
 
Lấy cuốc móc đất lấp trong hố lên, có độ sâu bằng chiều cao bầu cây con; dùng dao bén cắt bỏ đáy bầu 1 lớp khoảng 1-2 cm; cắt bỏ phần rễ cọc nhú ra khỏi bầu, hoặc bị xoắn trong đáy bầu, sau đó đặt bầu xuống hố, mắt ghép quay về hướng gió chính, mí dưới mắt ghép ngang với mặt đất, dùng dao bén rọc túi bầu Pe từ phía dưới lên cuốn nhẹ từ từ túi bầu, cuốn lên tới đâu lấp đất tới đó, ém giữ cho bầu đất không bị vỡ, cuối cùng cho lấp đất quanh gốc bầu phủ kín cổ rễ, nhưng không lấp mắt ghép.
 
b. Trồng cây stum trần
 
Dùng cuốc móc đất lấp hố lên, có độ sâu dài hơn rễ đuôi chuột cây stump; đặt tum thẳng xuống hố, mắt ghép quay về hướng gió chính lấp hố lại từng lớp đất, lấp tới đâu dậm kỹ tới đó để đất lắp chắt gốc tum; sau cùng lấp đất mặt cho cho đến ngang mí dưới mắt ghép, không để lồi cổ rễ lên mặt đất.
 
c. Trồng dặm: Phải trồng dặm và định hình vườn cây từ năm thứ nhất
 
20 ngày sau trồng phải kiểm tra, trồng dặm lại những cây chết hoặc mắt ghép chết.
 
Để đảm bảo vườn cây đồng đều, phải chuẩn bị 15% đối với vườn cây trồng bầu và 25 % vườn cây trồng trần trồng dặm, so với cây trồng mới.
 
Có thể trồng dặm bằng tum trần, bầu cắt ngọn, bầu 1-2 tầng lá hoặc Stump bầu có hai tầng lá ổn định.
 
Trồng dặm bằng cây con đúng giống đã trồng trên vườn cây.
 
6. Thời vụ trồng
 
Trồng mới khi thời tiết thuận lợi, đất có đủ độ ẩm
 
Miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
 
+ Trồng tum trần từ 1/6  15/7 (Dương lịch)
+ Trồng bầu từ 15/5  31/8 (Dương lịch)
 
Trồng dặm cũng được thực hiện theo thời vụ trên
 
Huy Hoang Minh Co., Ltd
Theo pse.vn