Kết quả tìm kiếm tag "tinh chat vat ly cua mu cao su"

Danh sách kết quả

Tính chất vật lý của cao su thiên nhiên?
Ở nhiệt độ thấp, cao su thiên nhiên có cấu trúc tinh thể. CSTN kết tinh với vận tốc nhanh nhất ở -25°C. CSTN tinh thể nóng chảy ở 40°C.

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Nhựa công nghiệp
Cơ khí chính xác