Kết quả tìm kiếm tag "cham soc vuon cay cao su kinh doanh"

Danh sách kết quả

Chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh
Chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh cần làm sạch cỏ cách cây cao su mỗi bên 1m, bằng thủ công hoặc thuốc diệt cỏ, đối với đất dốc chỉ làm cỏ bồn 1m còn lại phát cỏ như cỏ hàng...

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Nhựa công nghiệp
Cơ khí chính xác