Kết quả tìm kiếm tag "cao su chiu hoa chat"

Danh sách kết quả

Ống cao su chịu Axit
Ống cao su chịu Axit là sản phẩm dạng ống được sản xuất từ cao su có khả năng chịu được Axit cao, dùng để dẫn axit.
Ống cao su chịu hóa chất
Ống cao su chịu hóa chất được sản xuất từ cao su dạng ống có khả năng chịu hóa chất cao như: xăng, dầu, kiềm, axit...
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu mài mòn
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu mài mòn là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu mài mòn…của cao su
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu hóa chất
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu hóa chất là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu hóa chất, axit, kiềm…của cao su
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu Axit
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu Axit là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng axit, kiềm…của cao su
Cao su chịu hóa chất
Cao su chịu hóa chất là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu hóa chất, chịu dầu, axit, kiềm…của cao su
Cao su chịu axit
Cao su chịu Axit là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu axit cao

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cao su tấm
Cao su cuộn
Nhựa công nghiệp