Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 30/11/2022

30/11/2022
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 30/11/2022
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 214 -0.8 -0.37 2 236.2 193.4 214 214.8 556
01/23 214 -2 -0.93 4 237.6 194.4 214.2 216 648
02/23 214.5 -0.9 -0.42 3 236.9 193.9 214.7 215.4 967
03/23 213.8 -1.4 -0.65 24 236.7 193.7 214.3 215.2 2264
04/23 213.3 -0.7 -0.33 7 235.4 192.6 213 214 5063

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12795 110 0.87 137754 12865 12755 12765 12685 153884
03/23 12690 105 0.83 3432 12760 12660 12670 12585 20197
04/23 12645 80 0.64 1939 12710 12630 12645 12565 14468
05/23 12590 85 0.68 28517 12655 12560 12560 12505 101727
06/23 12615 115 0.92 233 12660 12605 12615 12500 3395

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 127.5 1.4 1.11 253 128.8 126.9 127.5 126.1 924
01/23 128.4 0.1 -0.08 5 128.4 128.4 128.4 128.5 9575
02/23 128.8 1.6 1.26 2544 129.6 127.1 127.1 127.2 12683
03/23 129.4 1.8 1.41 2654 130.1 127.7 127.7 127.6 13018
04/23 129.5 1.6 1.25 1137 130.3 128.3 128.5 127.9 6150

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 148 2 1.37 122 148 148 148 146 131
01/23 144.8 2.7 1.90 25 145 143 143 142.1 0
02/23 144.6 0.9 -0.62 5 144.6 144.6 144.6 145.5 80
03/23 146.5 3.1 2.16 5 146.5 146.3 146.3 143.4 0
04/23 148.2 1.3 -0.87 10 149.3 148.2 149.3 149.5 25
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo giacaphe.com