Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/11/2022

23/11/2022
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 23/11/2022
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 215.3 1.8 0.84 4 236.8 193.8 210.5 215.3 256
12/22 215.3 1.7 0.79 16 236.8 193.8 214 215.3 637
01/23 215.9 5 2.32 4 237.4 194.4 214.3 215.9 658
02/23 216.1 3.1 1.43 67 237.7 194.5 215 216.1 1046
03/23 215.8 2.8 1.30 291 237.3 194.3 216.1 215.8 2350

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12820 135 1.06 106486 12865 12755 12765 12685 153993
03/23 12725 140 1.11 2867 12760 12660 12670 12585 20103
04/23 12690 125 0.99 1553 12710 12630 12645 12565 14577
05/23 12630 125 1.00 22311 12655 12560 12560 12505 101267
06/23 12655 155 1.24 218 12660 12605 12615 12500 3387

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 126.7 3.7 3.01 589 127.5 126.3 126.3 123 2284
01/23 126.9 3.5 2.84 2318 128 126.3 127 123.4 11904
02/23 127.2 3.6 2.91 4301 128.4 126.2 127 123.6 13070
03/23 127.6 3.2 2.57 3246 128.9 126.8 126.8 124.4 9440
04/23 127.8 3.1 2.49 1455 129.1 127.2 128.2 124.7 5413

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 146.5 3.5 2.45 14 146.5 142 142 143 291
01/23 144.5 2.4 1.69 25 145 143 143 142.1 264
02/23 145.6 2.8 1.96 39 146.6 144.6 144.6 142.8 80
03/23 146.3 2.9 2.02 5 146.3 146.3 146.3 143.4 50
04/23 146 4.7 -3.12 15 147 146 147 150.7 10
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo giacaphe.com