Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 19/11/2022

19/11/2022
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 19/11/2022
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
11/22 214.8 2 0.93 4 236.2 193.4 212.8 214.8 255
12/22 215.8 1.2 0.56 16 237.3 194.3 215.7 215.8 661
01/23 218 2 0.92 7 239.8 196.2 217.2 218 667
02/23 217.7 1.4 0.64 49 239.4 196 218.9 217.7 1109
03/23 217.6 -0.4 -0.18 175 239.3 195.9 219.3 217.6 2008

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 12525 -250 -1.96 155226 12735 12495 12720 12775 156644
03/23 12485 -205 -1.62 3711 12675 12465 12665 12690 19653
04/23 12450 -210 -1.66 2762 12645 12445 12640 12660 14698
05/23 12410 -190 -1.51 37349 12600 12400 12600 12600 99521
06/23 12460 -175 -1.39 56 12610 12425 12610 12635 3418

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 128.5 1 -0.77 849 129.4 128.3 129.2 129.5 2903
01/23 129.6 1.2 -0.92 1598 130.7 129.6 129.9 130.8 13840
02/23 129.9 0.6 -0.46 2067 130.5 129.3 129.6 130.5 13235
03/23 130.4 0.6 -0.46 1032 130.9 129.8 130.1 131 9005
04/23 130.8 0.5 -0.38 461 131.1 130.3 131 131.3 5385

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/22 150 2.8 1.90 73 150 142 142 147.2 231
01/23 141.2 -0.2 -0.14 0 141.2 141.2 141.2 141.4 0
02/23 149 1.5 1.02 10 149.1 149 149.1 147.5 80
03/23 149.3 1.6 1.08 5 149.3 149.3 149.3 147.7 45
04/23 151 0.6 -0.40 5 151 151 151 151.6 5
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG MINH
Trụ sở: 1/18 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
VPGD: 499/9 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
Hotline: 0908961396 - Kỹ thuật: 0913 5454 82 - CSKH: 028 3601 8286
 
          

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Huy Hoàng Minh
Theo giacaphe.com