Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 25/11/2021

25/11/2021
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 25/11/2021
Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/21 231.5 -0.4 -0.17 7 251.9 211.9 231.0 231.9 566
01/22 235.2 -0.1 -0.04 16 255.3 215.3 235.4 235.3 1043
02/22 239.2 +0.8 +0.34 1 258.4 218.4 239.2 238.4 1234
03/22 247.2 +3.8 +1.56 58 263.4 223.4 245.3 243.4 1947
04/22 251.5 +3.7 +1.49 230 267.8 227.8 249.6 247.8 4069

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 14935 +435 +3.00 215714 15030 14360 14380 14500 135139
03/22 15065 +445 +3.04 16973 15180 14485 14515 14620 16319
04/22 15140 +455 +3.10 11590 15250 14560 14600 14685 14650
05/22 15175 +435 +2.95 157907 15285 14605 14630 14740 107687
06/22 15260 +445 +3.00 125 15280 14680 14680 14815 3385

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe