Phòng và trị bệnh

Phòng và trị bệnhBệnh gây hại trên cây cao su ở mọi lứa tuổi, mùa bệnh vào giai đoạn cây cao su ra lá mới từ tháng 2 đến tháng 5, bệnh hại nặng ở những vùng cao có khí hậu lạnh và thường xuyên sương mù
Bệnh héo đen đầu lá trên cây cao su
Bệnh héo đen đầu lá trên cây cao su là do nấm Collectotrichum glocosporioides gây ra. Bệnh thường xuất hiện suốt trong thời gian sinh trưởng của cây, phổ biến vào mùa mưa có ẩm độ cao
Bệnh phấn trắng trên cây cao su
Bệnh phấn trắng trên cây cao su là bệnh hại nặng ở những vùng cao có khí hậu lạnh và thường xuyên có sương mù.
Đầu  Trước   1  2  3