Kết quả tìm kiếm tag "vuon cao su 116 nam tuoi"

Danh sách kết quả

Vườn cao su đầu tiên Việt Nam nằm ở đâu?
Vườn cao su đầu tiên do người Pháp trồng thử nghiệm ở Việt Nam đang được giữ gìn, bảo tồn. Nhiều "cụ" cây có đường kính 1-3 mét, cao hàng chục mét.

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cao su tấm
Cao su cuộn
Nhựa công nghiệp