Kết quả tìm kiếm tag "silicone dang ong"

Danh sách kết quả

Ống Silicone Y  Tế
Ống Silicone Y Tế là sản phẩm được dùng nhiều trong y tế do thành phần cấu tạo cho phép và an toàn đối với các tiếp xúc nghành dược phẩm, thực phẩm và huyết học.

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cao su tấm
Cao su cuộn
Nhựa công nghiệp