Kết quả tìm kiếm tag "ong cao su silicone"

Danh sách kết quả

Ống silicone chịu nhiệt tiết diện vuông
Ống silicone chịu nhiệt tiết diện vuông được sản xuất từ nguyên liệu Silicone dạng ống tiết diện vuông có khả năng chịu nhiệt cao.
Oring Silicone chịu nhiệt
Oring cao su silicone chịu nhiệt được sản xuất từ vật liệu silicone dưới dạng Oring có khả năng làm kín và chịu nhiệt tốt.
Ống cao su chịu nhiệt Silicone - Dạng dẹt
Ống cao su chịu nhiệt Silicone được sản xuất từ nguyên liệu Silicone sản phẩm có dạng ống dẹt. Khả năng chịu nhiệt cao, độ bền tốt và an toàn với thực phẩm.
Ống cao su chịu nhiệt Silicone - Tiết diện hình chữ nhật
Ống cao su chịu nhiệt Silicone được sản xuất từ nguyên liệu Silicone bằng công nghệ đùn ở dạng hình chữ nhật. Sản phẩm có khả năng chịu nhiệt tốt, độ bền cao, an toàn trong ngành thực phẩm.
Ống cao su chịu nhiệt Silicone
Ống cao su Silicone chịu nhiệt được sản xuất từ vật liệu silicone dẻo với công nghệ hiện đại của Nhật Bản có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt, an toàn trong ngành thực phẩm và y tế
Ống cao su Silicone
Ống cao su Silicone được sản xuất từ vật liệu silicone dẻo với công nghệ hiện đại của Nhật Bản có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt, an toàn trong ngành thực phẩm và y tế
Ống Silicone
Ống cao su Silicone được sản xuất từ vật liệu silicone dẻo với công nghệ hiện đại của Nhật Bản có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt, an toàn trong ngành thực phẩm và y tế

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cao su tấm
Cao su cuộn
Nhựa công nghiệp