Kết quả tìm kiếm tag "gong cay cao su"

Danh sách kết quả

Các loại giống cây cao su
Các loại giống cây cao su ở Việt Nam thường phát triển nhanh ở các năm đầu, cành gỗ ghép phát triển nhanh, nhiều mắt, ghép dễ sống. Tăng trưởng trong thời gian cạo kém.

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Nhựa công nghiệp
Cơ khí chính xác