Kết quả tìm kiếm tag "dac diem thuc vat hoc cay cao su"

Danh sách kết quả

Đặc điểm thực vật học cây cao su
Cây Cao su xuất xứ là cây rừng hoang dại, thân cao trên 30m, vanh thân có thể đạt tới 5m, tán lá rộng và có thể sống trên 100 năm

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Nhựa công nghiệp
Cơ khí chính xác