Kết quả tìm kiếm tag "cao su chiu mai mon"

Danh sách kết quả

Ống cao su chịu mài mòn
Ống cao su chịu mài mòn là sản phẩm dạng ống được sản xuất từ cao su kết hợp với các bố vải và bố kẽm có khả năng chịu áp lực, chịu mài mòn cao dùng để dẫn cát, khoáng sản, dẫn nước...
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu mài mòn
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu mài mòn là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu mài mòn…của cao su
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu hóa chất
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu hóa chất là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu hóa chất, axit, kiềm…của cao su
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu Axit
Cao su kỹ thuật - Cao su chịu Axit là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng axit, kiềm…của cao su
Cao su chịu hóa chất
Cao su chịu hóa chất là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu hóa chất, chịu dầu, axit, kiềm…của cao su
Cao su chịu axit
Cao su chịu Axit là những tấm cao su được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng chịu axit cao

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cao su tấm
Cao su cuộn
Nhựa công nghiệp