Kết quả tìm kiếm tag "cao mu cao su"

Danh sách kết quả

Kỹ thuật cạo mủ cao su
Kỹ thuật cạo mủ cao su trong đó có kỹ thuật mở miệng cạo là sau khi định hướng vị trí miệng tiềng trong lô, dùng thướng, móc, rạch để phân ranh tiền, hậu, đánh dấu đóng máng, cột kiềng.

Có thể bạn cần

Liên kết logo

Cơ khí chính xác