Ống Cao su Bố vải

18/11/2014
Ống Cao su Bố vải
Ống Cao Su bố vải, chịu áp lực, có nhiều kích thước từ phi 21 đến phi 500, ng được sản xuất theo qui trình kỹ thuật tiên tiên của nhật. Ống có thể được sản xuất để chịu mài mòn, chịu áp lực cao ... Ống dùng trong ngành hút cát, bơm áp lực, phun khoáng sản ... qui cách : từ phi 18 đến 300 mm, từ 1 đến 15 lớp bố tùy theo yêu cầu
  
Huy Hoang Minh Co., Ltd