Cao su An Toàn

07/01/2015
Cao su An Toàn
Cao su An Toàn được sản xuất từ cao su mới mục đích nhằm cảnh báo, chống va ở vị trí thấp, nguy hiễm trong các nhà máy, nhà xưởng ...
Cao su An Toàn được sản xuất từ cao su mới mục đích nhằm cảnh báo, chống va ở vị trí thấp, nguy hiễm trong các nhà máy, nhà xưởng ...
Cao Su được làm thành từng sợi dài, mềm có sơn Vàng - Đen để cảnh báo.
Ứng dụng trong các nhà máy. bọc các thanh thép, góc cột ... dây chuyền làm việc
 
Mời bạn xem thêm sản phẩm cao su tại  Cao su kỹ thuật