Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 28/06/2020

28/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 28/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 141.0 -0.5 -0.35 22 141.6 141.0 141.6 141.5 0
08/20 142.6 0 0.00 5 142.6 142.5 142.6 142.6 1103
09/20 146 0 0.00 11 146.2 146 146 146 1418
10/20 149.5 -0.5 -0.33 64 150.2 149.5 149.9 150 1968
11/20 152.0 -0.6 -0.39 374 153.2 152.0 152.1 152.6 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10200 +40 0.39 1 10200 10200 10200 10160 42
08/20 10260 -30 -0.29 4 10260 10175 10175 10290 52
09/20 10325 -50 -0.48 115817 10420 10325 10405 10375 203093
11/20 10500 -45 -0.43 192 10575 10500 10570 10545 4011
01/21 11605 -50 -0.43 10620 11700 11605 11700 11655 54017
03/21 11715 -120 -1.01 1 11715 11715 11715 11835 20
05/21 11810 -25 -0.21 475 11870 11790 11855 11835 2885

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh
Theo Giacaphe