Đệm chống va

Đệm chống vaĐệm chống va được sản xuất từ cao su có ứng dụng lớn trong việc chống va đập cho các ngành tàu cảng, vận tải...
Đệm cao su làm kín
Các loại đệm cao su: đệm cao su làm kín, đệm cao su cho thiết bị điện tử, đệm chân quạt công nghiệp, đệm chịu lực nén, đệm chống va đập (chữ I, L) …
Đệm cao su chống va cho Cầu Cảng
Đệm cao su chống va cho Cầu Cảng là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm chống va tàu chữ A
Đệm chống va tàu chữ A là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm cao su chống va chữ D
Đệm cao su chống va chữ D là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm Lambda
Đệm Lambda được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm chống va chữ A
Đệm chống va chữ A là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm chống va dạng ống
Đệm chống va dạng ống được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của cao su.
Đệm Lambda chống va tàu cảng
Đệm Lambda chống va tàu cảng là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm ống chống va cho Ca nô tàu nhỏ
Đệm ống chống va cho Ca nô tàu nhỏ là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường cho nhà xưởng, ngành tàu cảng...
Đệm chống va tàu dạng ống tròn
Đệm chống va tàu dạng ống tròn là cao su đặc được sản xuất dùng để chống va đập, bảo vệ tường, kè cho ngành tàu cảng...
Đầu  Trước   1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối