Chia sẻ kinh nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệmNơi chia sẻ những kinh nghiệm, thành công đã trải qua trong ngành cao su như cách chăm sóc cao su non, cách cạo mủ hiệu quả, cao su kỹ thuật ứng dụng thế nào?...
banner tren
dùng để upload mail
Có nên trồng xen cao su lấy gỗ, lấy  mủ trên địa bàn Tây Nguyên
Trồng xen canh cây cao su lấy gỗ – mủ trong vườn cây tái canh trồng mới (TCTM) là một mô hình đang được các công ty thử nghiệm. Có ý kiến cho rằng cần đánh giá hiệu quả kinh tế trước khi trồng đại trà.
Phương pháp xác định độ mủ cao su
Vừa qu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương có công văn số 01/HD-SKHCN về hướng dẫn áp dụng phương pháp xác định độ mủ cao su trong mủ nước để giao dịch, mua bán mủ nước trên địa bàn tỉnh như sau: