Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 12/06/2020

12/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 12/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 139.8 0.0 0.00 1 139.8 139.8 139.8 139.8 0
07/20 143.9 +0.2 0.14 7 143.9 143.6 143.7 143.7 0
08/20 147.1 -0.4 -0.27 16 147.5 146.8 147.5 147.5 1404
09/20 150.8 -0.5 -0.33 13 151.9 150.3 151.3 151.3 1593
10/20 156.2 -1.2 -0.76 120 157.8 155.9 157.2 157.4 2389
11/20 159.0 -1.0 -0.62 549 160.5 158.3 160.0 160.0 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10395 -65 -0.62 2 10395 10390 10390 10460 44
08/20 10500 -25 -0.24 3 10535 10500 10535 10525 52
09/20 10605 +15 0.14 202129 10710 10505 10590 10590 215027
11/20 10760 +5 0.05 530 10875 10680 10775 10755 3389
01/21 11840 +10 0.08 14505 11930 11760 11830 11830 47190
03/21 11880 -10 -0.08 1 11880 11880 11880 11890 23
05/21 12030 +20 0.17 371 12110 11950 12020 12010 1989

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe