Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 08/06/2020

08/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 08/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 136 2.5 1.87 7 136 133.5 133.5 133.5 0
07/20 143.2 1.1 0.77 12 143.9 142.1 142.1 142.1 0
08/20 148.7 1.7 1.16 8 149.3 147 147 147 1441
09/20 154.7 2.7 1.78 69 154.7 152 152 152 1784
10/20 159.5 2.7 1.72 220 159.5 157.4 158.3 156.8 3179
11/20 162.4 2.9 1.82 552 162.5 159.6 160.2 159.5 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10470 130 1.26 8 10570 10470 10570 10340 45
08/20 10610 245 2.36 4 10610 10550 10550 10365 53
09/20 10665 135 1.28 93591 10740 10600 10700 10530 222581
11/20 10810 130 1.22 322 10870 10760 10865 10680 2996
01/21 11920 105 0.89 4524 11975 11870 11960 11815 46094
03/21 12000 0 0 6 12025 12000 12025 12000 29
05/21 12110 105 0.87 107 12115 12050 12115 12005 1691

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0     0     0 63.35 0
06/14 0     0     0 63.35 0
07/14 0     0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30   2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40   2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20   2 75.00 74.20 75 73.1 269
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Minh Thy
Theo Giacaphe