Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 08/01/2019

08/01/2019
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 08/01/2019
Cao su Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, gia cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, gia cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/19 180.1 +1.6 0.90 123 180.3 178.6 178.7 178.5 2163
04/19 180.4 +2.3 1.29 183 180.4 178 178 178.1 4208
05/19 179.9 +2.3 1.30 1165 180.4 177.5 177.5 177.6 8107

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/19 11355 -145 -1.26 558 11460 11335 11425 11500 21362
03/19 11495 -145 -1.25 8 11550 11455 11550 11640 156
04/19 11595 -200 -1.70 6 11615 11590 11615 11795 62
05/19 11625 -130 -1.11 116898 11735 11605 11680 11755 356396
06/19 11690 -170 -1.43 4 11720 11690 11720 11860 46
07/19 11830 -75 -0.63 0 11965 11830 11920 11905 266
08/19 11975 +25 0.21 2 11975 11975 11975 11950 250
09/19 11900 -135 -1.12 14916 12010 11885 11950 12035 94404
10/19 12050 0 0.00 0 12050 12050 12050 12050 30
11/19 12105 -70 -0.57 18 12110 12090 12110 12175 456

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Minh Thy
Theo Giacaphe