Phát cơm từ thiện tháng 11

24/12/2018
Phát cơm từ thiện tháng 11
Chúng tôi học cách cho đi không phải vì chúng tôi đã có quá nhiều … mà vì lòng nhân ái và sự cảm thông
 “Chúng tôi học cách cho đi không phải vì chúng tôi đã có quá nhiều … mà vì lòng nhân ái và sự cảm thông’’
BỮA CƠM YÊU THƯƠNG TUẦN CUỐI CÙNG THÁNG 11 
#HỘITHIỆNNGUYỆNHUYHOÀNGMINH


H.M
Hội Thiện Nguyện Huy Hoàng Minh