Yêu động vật

13/07/2015
Yêu động vật
Cô giáo hỏi cu tí: - Nhà em có ai yêu động vật không?
Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.
Vậy à, em kể cô nghe xem!
- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.
- Vậy còn bố em thì sao?
- Mẹ em bảo rằng: bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
Sưu tầm từ Internet