Có người yêu chưa

23/05/2015
Có người yêu chưa
Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành
 Thầy: Có người yêu chưa?
 
Sinh viên: Chưa ạ
 
Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần
 
Thầy: Có người yêu chưa?
 
SInh viên 2: Em có rồi ạ
 
Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần
 
Thầy: Có người yêu chưa?
 
Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ
 
Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần.
Theo Mạng Thư Viện