Ống cao su bố kẽm

18/11/2014
Ống cao su bố kẽm
ống được sản xuất theo qui trình kỹ thuật tiên tiến của nhật. Ống có thể được sản xuất để chịu mài mòn, chịu áp lực cao ... Ống dùng trong ngành hút cát, bơm áp lực, phun khoáng sản, xây dựng ... qui cách : từ phi 18 đến 300 mm, từ 1 đến 15 lớp bố tùy theo yêu cầu
 Sản phẩm đạt chuẩn iso - 9001 -2008
Huy Hoang Minh Co., Ltd