Dáng việt

09/12/2014
Dáng việt
Tóc xõa bờ vai, đôi mắt huyền Áo dài tha thướt dáng nàng tiên
Hương hoa ngan ngát hòa theo gió
Em đến trần gian xóa muộn phiền.

Sưu tầm từ Internet

Bài viết trước