Phễu hút chân không bằng cao su

08/01/2015
Phễu hút chân không bằng cao su
Phễu hút chân không bằng cao su được làm từ sao su nhân tạo sản phẩm chất lượng cao, đàn hồi tốt
Phễu hút chân không bằng cao su được làm từ sao su nhân tạo sản phẩm chất lượng cao, đàn hồi tốt

Mời bạn xem thêm sản phẩm cao su tại  Cao su kỹ thuật