Nút chai cao su dùng trong Y tế

06/01/2015
Nút chai cao su dùng trong Y tế
Nút chai cao su dùng trong Y tế được sản xuất từ cao su thiên nhiên với kỹ thuật của Nhật Bản
Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ và kỹ thuật của Nhật Bản
Đảm bảo Tiêu chuẩn của bộ Y tế
Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
Độ cứng: 50±3 Shore A

Mời bạn xem thêm sản phẩm  cao su tại:  Cao su kỹ thuật
Theo www.caosukythuat.com