Nút chai cao su

06/01/2015
Nút chai cao su
Nút chai cao su dùng trong Y tế được sản xuất từ cao su thiên nhiên với kỹ thuật của Nhật Bản
 Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ và kỹ thuật của Nhật Bản
Đảm bảo Tiêu chuẩn của bộ Y tế
Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên
Độ cứng: 50±3 Shore A

Mời bạn xem thêm sản phẩm  cao su tại:  Cao su kỹ thuật