Miếng cao su chặn cửa

05/01/2015
Miếng cao su chặn cửa
Miếng cao su chặn cửa là một dạng cao su kỹ thuật sản xuất với mục đích để chặn cửa, ngăn cửa va đập khi có gió cho các hộ gia đình, văn phòng...
Miếng cao su chặn cửa sản xuất theo yêu cầu Mẫu mã đẹp, bền ...

Mời bạn xem thêm sản phẩm cao su tại:  Cao su kỹ thuật
Theo www.caosukythuat.com