Khớp nối cao su

08/01/2015
Khớp nối cao su
Khớp nối được sản xuất từ cao su thiên nhiên với công nghệ của Nhật Bản có sức đàn hồi và độ bền rất tốt.
  Cao su thiên nhiên (NR) thể hiện tuyệt vời sức bền, độ đàn hồi đẩy, và khả năng chịu thời tiết tốt hiệu lực để ngăn ngừa rung động, tác động và tiếng ồn. Sản phẩm chất lượng cao

Mời bạn xem thêm sản phẩm  cao su tại  Cao su kỹ thuật