Door Stopper

05/01/2015
Door Stopper
Door Stopper ( cao su chặn cửa) là một dạng cao su kỹ thuật sản xuất với mục đích để chặn cửa, ngăn cửa va đập khi có gió cho các hộ gia đình, văn phòng...
Door Stopper ( cao su chặn cửa) sản xuất theo yêu cầu Mẫu mã đẹp, bền ...

Mời bạn xem thêm sản phẩm cao su tại:  Cao su kỹ thuật
Theo www.caosukythuat.com