Đệm Gioăng cao su

31/12/2014
Đệm Gioăng cao su
Đệm Gioăng cao su là cao su dạng Gioăng dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu. Sản phẩm có dạng cao su chịu dầu, chịu nhiệt, mềm...
 Đệm Gioăng cao su là cao su dạng Gioăng dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu. Sản phẩm có dạng cao su chịu dầu, chịu nhiệt, mềm... và có độ bền cao sản phẩm co nhiều qui cách khác nhau như: 20x50, 10 x10, 20 x 20 .... 

Mời bạn xem thêm sản phẩm cao su tại  Cao su kỹ thuật

 
Theo www.caosukythuat.com