Huy Hoàng Minh Vững vàng 1 niềm tin

28/05/2020
Huy Hoàng Minh Vững vàng 1 niềm tin
.
10 Năm nỗ lực trồng cây
Gieo từng hạt giống ngày ngày tưới chăm
Hạt nảy mầm lá xanh chồi biếc
Lại ngày ngày uốn tỉa cành cây
Cây muốn khỏe cần rể sâu tán lớn
Giữa thương trường nắng gió mưa sa
Lấy chất lượng và hành trang trung thực
Uy tín tạo nên qua từng bước trưởng thành
Thời gian thấp thoát trôi nhanh
Niềm tin vững chắc đồng hành cùng nhau 
Thời gian như những nhịp cầu
Bước qua sông rộng, vươn tầm biển khơi
Huy Hoàng Minh - Thương hiệu sáng ngời
Xây bằng Tâm- Trí đời đời vẻ vang
Hoàng Minh