Hotline         
Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kinh doanh: 0913 54 54 82
                 
   0915 54 54 82

Thị trường

Thị trườngThị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất định theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, Thị trường là tổng thể các khách hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu đó.
Chênh lệch vàng trong nước và thế giới xuống thấp kỷ lục
Giá vàng trong nước đi ngang trong khi giá vàng thế giới khởi sắc đã khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xuống dưới 3 triệu đồng/lượng.
Xuất khẩu nông sản giảm mạnh trong 5 năm qua
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 năm qua, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu chung vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao (bình quân 12.8%/năm) thì xuất khẩu hàng nông sản lại gặp nhiều khó khăn, chỉ tăng trung bình 2.4%/năm. Kết quả là tỷ trọng xuất khẩu nông sản giảm từ 13% năm 2012 xuống chỉ còn gần 8.6% năm 2016 trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.