Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 18/06/2020

18/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 18/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 139.4 0.0 0.00 1 139.4 139.4 139.4 139.4 0
07/20 142.2 -0.5 -0.35 7 142.7 141.2 142.7 142.7 0
08/20 144 -0.5 -0.35 2 144.5 144 144.5 144.5 1285
09/20 148.9 +0.4 0.27 12 148.9 148.2 148.5 148.5 1532
10/20 154.1 +0.5 0.33 42 154.3 153.3 153.6 153.6 2200
11/20 157.7 +0.5 0.32 224 157.7 156.2 157.4 157.2 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10090 0 0.00 1 10090 10090 10090 10090 44
08/20 10215 +50 0.49 2 10215 10215 10215 10165 52
09/20 10280 -30 -0.29 57687 10350 10265 10345 10310 215203
11/20 10450 -30 -0.29 124 10500 10435 10500 10480 3957
01/21 11565 -35 -0.30 5144 11645 11560 11600 11600 53387
03/21 11605 -115 -0.98 3 11620 11605 11620 11720 21
05/21 11770 -10 -0.08 130 11815 11720 11760 11780 2427

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe