Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 17/06/2020

17/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 17/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 139.4 0.0 0.00 1 139.4 139.4 139.4 139.4 0
07/20 141.3 -1.6 -1.12 1 141.3 141.3 141.3 142.9 0
08/20 143.8 -1.2 -0.83 13 145.3 143.5 145 145 1309
09/20 148.4 -1 -0.67 13 150 148 149.4 149.4 1531
10/20 153.1 -1.2 -0.78 108 154.4 152.4 154.3 154.3 2135
11/20 156.1 -1.5 -0.95 370 157.1 155.7 157.1 157.6 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10160 +45 0.44 8 10160 10110 10135 10115 44
08/20 10110 -260 -2.51 1 10110 10110 10110 10370 52
09/20 10275 -25 -0.24 74916 10385 10260 10360 10300 213999
11/20 10435 -35 -0.33 320 10550 10430 10535 10470 3963
01/21 11550 -35 -0.30 6428 11675 11550 11675 11585 52668
03/21 11605 -115 -0.98 3 11620 11605 11620 11720 21
05/21 11740 -25 -0.21 166 11840 11740 11840 11765 2418

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe