Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 16/06/2020

16/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 16/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 140.2 +0.7 0.50 3 140.2 140.2 140.2 139.5 0
07/20 142.5 +0.5 0.35 2 142.5 141.3 141.3 142.0 0
08/20 144.7 +1.2 0.84 30 144.8 143.1 143.4 143.5 1318
09/20 149.1 +2.1 1.43 8 150.3 147 147 147 1538
10/20 154.3 +3.2 2.12 141 154.7 150.9 150.9 151.1 2181
11/20 157.5 +3.2 2.07 427 157.7 156.6 157.7 154.3 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10065 -120 -1.18 9 10275 10065 10275 10185 45
08/20 10110 -260 -2.51 1 10110 10110 10110 10370 52
09/20 10260 -45 -0.44 54133 10285 10205 10220 10305 214136
11/20 10425 -25 -0.24 69 10450 10390 10390 10450 3972
01/21 11540 -45 -0.39 4849 11570 11500 11520 11585 51353
03/21 11605 -115 -0.98 3 11620 11605 11620 11720 21
05/21 11710 -35 -0.30 214 11745 11690 11695 11745 2311

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe