Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 15/06/2020

15/06/2020
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 15/06/2020
Công ty cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải ...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
06/20 140.0 -0.6 -0.43 40 140.5 140.0 140.4 140.6 0
07/20 143.0 0.0 0.00 21 143.0 141.3 142.9 143.0 0
08/20 146.4 +0.3 0.21 5 146.8 145.3 146.1 146.1 1389
09/20 151.4 +0.4 0.26 15 151.5 150.8 151 151 1585
10/20 156.8 +0.9 0.58 99 157.1 155.5 155.8 155.9 2318
11/20 158.3 -0.7 -0.44 211 158.7 157.6 158.4 159.0 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/20 10230 +45 0.44 2 10275 10230 10275 10185 44
08/20 10370 -135 -1.29 2 10370 10370 10370 10505 52
09/20 10400 +15 0.14 60502 10445 10395 10420 10385 207098
11/20 10565 +15 0.14 94 10610 10565 10580 10550 3795
01/21 11655 0 0.00 5913 11735 11645 11690 11655 49801
03/21 11720 -160 -1.35 2 11720 11720 11720 11880 23
05/21 11825 -15 -0.13 127 11915 11825 11880 11840 2207

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Hoàng Minh Thy
Theo Giacaphe